top of page
Ontwerp zonder titel (1).jpg

Aanvraag mentorschap

Mentorschap is een beschermingsmaatregel en wordt door een rechter uitgesproken. Ik help u graag bij het verzoek en kan desgewenst het meeste uit handen nemen. Indien u een mentor wenst moeten de volgende formulieren en documenten naar de rechtbank worden gestuurd:
 
 
 
 

Verzoekschrift

Hierin staat voor wie het mentorschap is, wie de aanvraag doet, de reden, wie de mentor moet worden en wie de familie is.
Download hier uw document: Verzoekschrift

Medische verklaring

Er moet een gegronde reden zijn waarom iemand mentorschap nodig heeft. Dit kan een medische verklaring zijn van een onafhankelijke arts of gedrags-deskundige, maar kan ook een indicatiebesluit
zijn.

Akkoordverklaring

Directe familie moet akkoord zijn met het mentorschap. Indien zij instemmen met de maatregel zullen zij een akkoordverklaring moeten invullen en ondertekenen. Mocht u om wat voor reden uw familie buiten beschouwing willen houden, is het mogelijk dat u een verklaring schrijft aan de rechtbank waarom dit het geval is.
Download hier uw document: Akkoordverklaring

Bereidverklaring

Ik zal hierin aangeven uw mentor te willen worden

Zitting
De rechtbank zal u, uw familie en mij oproepen om aanwezig te zijn bij de zitting. Indien er familie is die het niet eens is met de maatregel krijgen zij tijdens de zitting de gelegenheid om hun verhaal te doen. Wanneer de rechter de noodzaak van het mentorschap inziet, doet hij direct een uitspraak. Het kan voorkomen dat het voor u niet mogelijk is om naar de zitting toe te komen. In dat geval kan de rechter besluiten de cliënt eerst zelf te willen spreken. Hij/zij zal dan een huisbezoek plannen voordat hij een uitspraak doet.  
Start mentorschap:

Direct na de uitspraak ben ik uw mentor en wettelijk vertegenwoordiger en kunt het volgende van mij verwachten: 

  • Elke beslissing wordt gemaakt in het belang van de cliënt;
  • 24 uur per dag bereikbaar voor calamiteiten en spoed;
  • De eerste drie maanden minstens tweewekelijks persoonlijk contact;
  • Indien mogelijk wordt het hierna minimaal eens per maand;
  • Minstens maandelijks contact met zorg van cliënt;
  • Wordt de cliënt wanneer mogelijk bij alle te nemen beslissingen omtrent
        zorg en welzijn betrokken
  • Wanneer de cliënt niet meer betrokken kan worden bij de besluiten over
        zorg en welzijn, wordt er getracht keuzes te maken passend bij wensen, eisen en persoonlijkheid              van de cliënt.
Een%20titel%20toevoegen-2_edited.png
bottom of page