top of page
Ontwerp zonder titel (1).jpg

Werkwijze

Bender Mentorschap is een bureau voor professioneel mentorschap en gespecialiseerd in het organiseren van hulp bij verzorging, verpleging en behandeling van kwetsbare personen. Uw belangen worden door mij op een professionele en betrokken manier behartigd.
Wat kunt u van mij verwachten: 
- Elke beslissing wordt gemaakt in het belang van de client;
- 24 uur per dag bereikbaar voor calamiteiten en spoed;
- De eerste eerste 3 maanden minsten 2 wekelijks persoonlijk contact;
- Indien mogelijk wordt het hierna minimaal eens per maand;
- Minstens maandelijks contact met zorg en/of netwerk van cliënt
- Wordt de cliënt wanneer mogelijk bij alle te nemen beslissingen omtrent
zorg en welzijn betrokken
- Wanneer de cliënt niet meer betrokken kan worden bij de besluiten over
zorg en welzijn, wordt er getracht keuzes te maken passend bij wensen,
eisen en persoonlijkheid van de client.
Kennismaking en rechtbank:
Tijdens een kennismakingsgesprek zal ik u vragen naar uw situatie, maak ik een inschatting van wat ik voor u kan beteken en leg ik uit hoe ik werk. Indien u mij als mentor wenst moet u een verzoekschrift invullen en deze naar de rechtbank toesturen.  Uiteraard kan ik u bij de verzoekschriftprocedure begeleiden en u zoveel mogelijk zorgen uit handen nemen. Als het verzoek is ontvangen, vraagt de kantonrechter op een zitting de mening van de partner en familieleden over de gevraagde maatregel.  Na de uitspraak van de rechter ben ik uw wettelijk vertegenwoordiger en behartig ik uw belangen. 
Indien mogelijk wil ik mijn cliënten kennen en toewerken naar een vertrouwensband. Daarom wil ik zoveel mogelijk weten over uw levensgeschiedenis, huidige situatie en wensen voor de toekomst. Mocht u dit zelf niet goed meer kunnen beantwoorden dan zal ik uw netwerk, indien aanwezig hiervoor raadplegen. Aan de hand van deze informatie maak ik een plan van aanpak. Mijn doel is om er samen voor te zorgen dat u veilig woont en de zorg ontvangt die u nodig heeft.
Ontwerp zonder titel-11.jpg
Een%20titel%20toevoegen-2_edited.png
bottom of page